trnavka

přehrada TRNÁVKA (Želiv)  - u Želivy -

Malá přehrada na říčce Trnávka  (Trnava) před "velkou" Želivskou přehradou, která slouží jako rezervoár pitné vody pro Prahu a další města. Tato malá přehrada byla postavena v roce 1981 jako odkalovací nadrž a také jako případná zábrana vtoku nebezpečných chemikálií do pitné vody.

Pozor při hledání na mapě, "malá" přehrada je označována jako Želiv a "velká" jako údolní nádrž Švihov. Přesto jsou, nehledě na mapu, všeobecně nazývané Trnávka a Želivka, podle říček, na nichž jsou vybudované.

Příjezd: po dálnici Praha - Brno - sjezd na 66. km směr Čechtice, dále pak přes Košetice, Křelovice do Želivy . Druhý sjezd z dálnice na 75. km je také možno použít, poté směr Senožaty, pak Křelovice a Želiv. Ale pozor, je nutné mít opravdu dobrou mapu, protože hned po sjezdu z dálnice se jede v podstatě po místních silničkách, najíždí se na původní silnici do Senožat, která jinak vede nadjezdem přes dálnici.
V Želivy pak zahnout na Brtnou a po pár stech metrech za městem je po pravé ruce vidět přehrada (hráz) a penzion TRNÁVKA. K němu je napravo odbočka se zákazem vjezdu (neplatí pro dopr. obsluhu). U penzionu je vstup do vody, respektive pozvolná pláž.
Nevýhodou je, že z této strany nestojí potápění za nic, je nutno přeplavat na druhou stranu , buď na lodce - k půjčení v penzionu, nebo sami. Protější břeh je k potápění vhodnější - je strmější, jsou tam skály, v postatě je to původní koryto řeky.

Max. hloubka je údajně 14 - 15 m, podle stavu vody na přehradě. Ta někdy může i velmi klesnout, protože za hrází je umělé koryto na vodní slalom a pokud jsou závody, vypouští se mnoho kubíků vody za sekundu...

Přehrada je koncipována jako odkalovací nádrž, tedy kalu je tu dost a dost. V létě je vrstva vody do 5(6) m zeleně zakalena a viditelnost je zde 0,5 m. Pak se   zlepšuje na 2 - 3 m. K vidění toho není příliš - vykácený les, pařezy, padlý strom, sem tam ryba.

Informace a text:   GoGo