kretinka údolní nádrž Letovice (Křetinka)

Lokalita č.1, zvaná U Šutru.
Příjezd : při jízdě od Letovic do kopce se jede kolem hráze a kopec se změní v rovinu. Během 100 m se vpravo od silnice objeví velká štěrková plocha min 60m dlouhá, která končí dvěma ohromnými černými balvany ( lehce počmáranými sprejem) krytými ze strany příjezdu od Letovic malou břízou. Vlevo od silnice je veliká odstřelená skála. Pokud dojedete ke svodidlum, přejeli jste !
Parkovaní je možné všude na štěrku, čím blíže Šutrům, tím lépe. Přímo za šutry následuje hlinitokamenitý ostrý sesup k vode, k "pláži" cca 20m široké.

Charakter : Oblékání je možné na břehu i ve vodě, dno u pláže je kamenité a strmé , směrem k hrázi přechazí za malým ostrohem ve skalky a následuje cca 100-200m vynikajícího terénu, který končí u bójek ochranného pásma hráze. Na dně je větši množství pařezů, kus od pláže vpravo je možno vidět silnici v cca 11m. Viditelnost mezi hrází a plaží u Šutru patří k nejlepším na Křetince, od pláže proti proudu klesá ( hlína, rekreanti) Pozor na vlasce !)

Lokalita č.2 - Druhý břeh pod lesem
Příjezd : Nelze suchou nohou ! Nejlépe od Šutru ( viz výše) lodí , nebo přeplavat (cca 200m). Za max. stavu vody je použitelná 1. pláž na vylodění, obvykle je obsazena rybáři, za nižšího stavu lze přistát všude.
Charakter : Potápět se dá všude mezi malou zátokou ( vlevo po proudu řeky první nad hrází) a koncem lesa u druhé zátoky. Skály jdou od 6 -do 9 metru hloubky, k vidění je fůra pařezů a havět ( škeble rybničné). Dále by tam měla být stará silnice. Pozor na vlasce. Viditelnost obvykle jako u Šutru, v malé bahnité zátoce klesá.

Lokalita č.3 - Přehrada+Zátoka - ( minipláž mezi Jachtaři a mostem)
Jeden z možných výchozích bodů pro ponory do zátoky, parkování na silnici před mostem . Přístup VELMI OBTÍŽNÝ, přes svodidla a skrz houští s 2m hlinitým sešupem k pláži 2x1m za max. stavu vody, oblékání nejlépe ve vodě.
Charakter : Možný start ponoru do velké zátoky, je nutno plavat vlevo pod most a dál pod skalami. Charakter - skalky + kamení do cca 3 - 8m, pařezy, škeble, dopravní značka, vlasce, potopené stromy. Potápět se dá po celé délce zátoky pod strmějším břehem ( les + skály = lok č. 5 ) Viditelnost je horší než u Šutru, má občas spodní práh ( 10 m). Spousta vlasců !

Lokalita č.4 - Velká pláž
Příjezd od Letovic, přes most (přes velkou zátoku), vpravo velké parkoviště, kiosek, záchody, naproti přes vodu velký statek "Svitavice" ( v mapce označen Ch.).
Přístup k vodě - bud přímo dolů na kamenitou pláž ( hrubý štěrk ), nebo lépe po uzavřené silnici vedoucí z parkoviště doprava až do vody ( bývalá silnice do Letovic). Dále plavat doprava pod most do zátoky , přeplavat zátoku , dále - viz předchozí. Přímo u pláže jsme se ještě nepotápěli, ale moc bych tomu nevěřil.

Lokalita  č..5 - Zátoka
Bez přístupu ze břehu, buď  lodí, nebo doplavat, nebo navázat ponor s předchozími variantami 4) a 5)

info a text od:  Honza Trhlík

Přípomínky ?