lok048.gif (5992 bytes)Přehrada Seč na Chrudimce

1 - pláž pod Juniorcentrem

Příjezd autem areálem Juniorcentra k dolnímu plotu (asi 50 m od vody) nebo přes autokemp k půjčovně loděk. Zde je travnatý břeh, dno je od kraje tvořeno hrubým pískem a oblázky a klesá rovnoměrně do hloubky asi 22 m. Dno je dále pokryté jemným sedimentem. K vidění jsou pařezy, vrak pramice, ryby nejvíce u hladiny do hloubky asi 4 m.  Teplota vody v hloubce okolo 7 stupnu, viditelnost asi 4 m (údaje z června 99).

2 - výběžek pod hradem Oheb

Na lokalitu je nejlépe přijet pramicí, kterou je možné zapůjčit v půjčovně pod autokempem nebo v Juniorcentru. Příjezd autem po břehu není možný. Břeh je zde strmý, skalnatý, přístup do vody buď přímo z loďky nebo z cípu výběžku, kde je možné přistát. Pod skalními srázy je původní koryto řeky Chrudimky v hloubce asi 24 m. K vidění jsou členité skalní stěny, ryby většinou u hladiny do hloubky 4 m. Teplota vody v hloubce okolo 7 stupnu, viditelnost asi 4 m (údaje z června 99).

Informace a text : Martin Vrátný