Lom Výkleky

Při jízdě směrem od Olomouce odbočit z dálnice na Exitu290 (Velký újezd) směr Výkleky, sjede se až dolů do vesnice a tam je odbočka doleva na polní cestu (do kopce, označeno značkou jako parkoviště). 

Hloubka je průměrně 6 m, dno je kamenné (plotny), celkem čisté,pokryté tenkou vrstvičkou sedimentu, na několika místech u kraje je větší vrstva bahna. Raci a množství drobných ryb, vana dnem vzhůru na konstrukci z lešenářských trubek slouží jako keson. V létě slouží lom jako koupaliště, je tam dost narváno. Přístup do vody je v jednom místě pozvolný.

Lokalita je velmi vhodná pro výcvik, jinak tu není moc na co koukat.

V této oblasti je ještě jedna voda, na rozdíl od tohoto lomu značená i na mapách

Informace a text od: Pavel Hurbiš, Milan Kotva

Kliknutím zvětši ....

Desatero dobrého chování v areálu lomu Výkleky.

1. Automobily se parkují výhradně na parkovišti před lomem. Vjezd za závoru do areálu lomu je přísně zakázán a platí i v případě, že závora není uzamčena
nebo je zvednuta.
2. Návštěvníci jsou povinni udržovat v celém areálu čistotu a pořádek. Vyprodukovaný odpad je nutné před opuštěním areálu uklidit a odvézt s sebou.
3. Návštěvníci se chovají ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům areálu a životnímu prostředí.
4. V celém areálu lomu platí přísný zákaz rozdělávat oheň a tábořit.
5. Návštěvníkům, kteří nejsou členy rybářského svazu se zakazuje lov ryb. Potápěčské obci se zdůrazňuje zákaz lovu ryb za použití potápěčských přístrojů a vybavení pro lov ryb.
6. Potápěčským klubům se ukládá za povinnost nahlásit zástupci vlastníků lokality pořádání velkých klubových akcí, čištění lomu a instalaci předmětů pod vodní hladinu sloužících k výcviku potápěčů.
7. Návštěvníci jsou povinni se na požádání identifikovat osobám provádějícím kontrolní činnost v areálu, a které k takové činnosti předloží oprávnění.
8. Návštěvníkům se ukládá za povinnost dodržovat obecné zásady bezpečnosti, ekologie, dobrých mravů, požární ochrany a členům Svazu potápěčů Moravy a Slezska svazových směrnic.
9. Členové Svazu potápěčů Moravy a Slezska jsou povinni v případě vzniku závažného úrazu nebo učinění mimořádného nálezu pod vodní hladinou nahlásit tuto okolnost mimo jiné i zástupci vlastníků lokality.
10. Výjimky z uvedených pravidel je oprávněn udělit zástupce vlastníků lokality a musejí být projednány předem. Zástupcem vlastníků je p. Roman Zapletal. Kontakt: Obecní úřad Výkleky

 Převzato z www stránek potápěčského klubu Skorpen