přehrada Orlík - soutok - Zvíkov

Po silnici z Jickovic přes vesnici Varta dál k jezeru. Silnice, která je jak z filmové pohádky končí teď již přímo v jezeru, ještě asi 30 m této silnice je jasně zřetelné a osazené železnými kruhy určenými pro vyvazování lodí při poklesu hladiny. Dříve silnice pokračovala dále a po několika vyzděných serpentýnách končila u bývalého přívozu. U něj byly také dva domky, jeden kamenný přívozníka Štůmy, který pravděpodobně zůstal a cihlový voraře pana Smrta. Na zahradě kamenného domu je 3 m vysoký a 8,7 m široký betonový bunkr. To vše v cca - 34 m v závislosti na hladině.

Nedaleko od přístaviště pod hradem Zvíkov lze najít zbytky kostela sv. Mikuláše ze 14. století (- 18 m) a jednu z hradních bran (- 34 m)

V této lokalitě je ještě několik dalších léty a vodou ztracených zajímavostí čekajících na své znovuobjevení.

Informace a text od : Jirka Maté

 výřez z plavební mapy