lok038.gif (5425 bytes)lom Opatovice

Při jízdě směrem od Hranic na Moravě těsně před cedulí "Opatovice" odbočit doleva okolo čističky odpadních vod, a dále jet až kam to jde(cestu až k lomu zahrazuje závora cca 50m od vody a cedule "vstup zakázán") Orientační rozměry lomy cca 150*100 m.

Bývalý kamenolom v Opatovicích je zatopen asi 15 let, hloubku držel na stavu 9 m, až do roku 1997, kdy posloužil obci jako záchrana před zatopením při povodních (byl tam sveden místní potok) a tím byl naplněn na svůj maximální stav. Hloubka je asi 37 metrů, ale na dně je cca metrová vrstva sedimentu splavovná z okolních polí nad lomem pri deštích. Pod vodou je kovová bouda osázená čerpadly a veškerou technologií, dále pak dva těžební bagry na pásech a spousta stromů v jejichž větvoví se ukrývá spousta štik.V roce 1992 když ješte byla hladina vody na stavu 9 metrů a jeden z bagrů stál na suché římse, pokoušela se jedna firma o vytažení obou bagrů a jejich odvezení do železného šrotu. Dopadlo to tak, že bagr na suchu byl z části rozpálen autogeny a připraven na odvoz.. Druhý (pod vodou) byl za pomoci lan a vyproštovacího tanku přitahován po římse k výjezdu z vody ven, ale nenechali si vysvětlit, že jim v ceste stojí kamenný kvádr o hranách cca 4 x 4 metry. O ten se pak bagr vychýlil a spadl o římsu níž. Zůstal ležet pásy nahoru , takže další vysvobozovací pokusy vzdali. (U tohoto jsem jako pozorovatel byl.) Večer se pak ješte obsluha tanku opila ve zdejší krčmě a dali si cros po lomu přičemž spadli i s tankem do vody až na dno do 9 metrů. Řidič to naštěstí odnesl pouhým týdením pobytem v nemocnici s perforovanými ušními bubínky a šokem. Tank vytáhli druhý den maximobilním jeřábem DEMAG (pěkně drahý špás...). V současné době je to s viditelností pod vodou špatné (asi okolo 3 - 4 m), ale před povodní bývala viditelnost na slušné úrovni, zvláště pak v zimě pod ledem.  Zde najdete mapku lomu.

Informace a text od : Zbyněk Růžička , Milan Kotva   

 

Pro zájemce o vstup do této lokality kontakt na majitele: p. Dornica 581 621 544

Poplatek 10Kc/hod na potápěče 

[7/2001] Lom jsme navštívili bohužel krátce po dešti, který splavil bahno z břehu v pravé části lomu do vody, takže tam byla místy viditelnost jen několik centimetrů. Kal klesl také do hlubších částí lomu, takže nebylo možno ani sestoupit k bagru v hloubce, protože již od hloubky 20m viditelnost rapidně klesala. V levé části lomu ovšem ješte byla krásná viditelnost, odhadem tak 5-7m. Je tam několik zatopených vzrostlých stromů,  vypadají, jako by je to zaplavilo včera.... :)
Milan Kotva

[7/2002] Viditelnost vcelku velmi dobrá, na některých místech až 6m. 

[7/2003] Viditelnost slabé 2m, stěží jsme našli alespoň jednu část bagru.

bagr1.JPG (12450 bytes)

strom1.JPG (15768 bytes)

BAGR2.jpg (15265 bytes)

PIC00032.JPG (10196 bytes) PIC00047.JPG (10602 bytes) PIC00049.JPG (24382 bytes)