lomy Štěnovice

lok017.gif (11656 bytes)

lomy Štěnovice

Asi 7 km jižně od centra Plzně. Vesnice je v okruhu 5 km obklopena asi 8-mi lomy různé kvality - doptat se domorodců (nedávat korálky) stejná situace je i ve vedlejší vesnici Nebílovský Borek...

Informace od : Maxa Ladislav Radyňská 7 Plzeň tel. 019- 7220625, 7248942.