jesenik.gif (14214 bytes)

 

1) Lom Štachlovice

Příjezd: z obce Stará Červená Voda jedeme směrem na Vidnavu. Přijedeme k obci Vidnava-Štachlovice, zde u autobusové zastávky odbočuje vlevo skrz vesnici prašná cesta k lomu.
Kamenný lom cca 20 m v průměru, obklopený lesem, hojně využívaný ke koupání.Maximální hloubka údajně 22 m. Ryby. V červenci 1999 po deštích voda zcela neprůhledná.

2) Lom Rokliny

Příjezd: ve směru od Jeseníku projedeme obcí Černá voda do obce Černá Voda-Rokliny. Vlevo vidíme velkou (1999 bílou) kapličku, asi 50 metru za ní odbočuje vlevo štěrková cesta, mířící k usedlosti. Hned za domem odbočuje vpravo lesní cesta, která vede k lomu.
Kamenný lom cca 30 m v průměru, okolo je 3-4 metry vysoká skála, po které se dá sestoupit i vylézt. Na jednom konci je mělký bahnitý záliv, kde je snazší přístup k vodě. Využívá se ke koupání. Ryby (slunky?).
V blízkosti několik dalších, žabincovitých, vodních plošek.

3) Lom Černá voda

Příjezd: jedeme z obce Černá voda směrem na Jeseník. Na konci vesnice je vlevo dětský domov a za ním u autobusové zastávky odbočují nalevo dvě polní cesty, jedeme levou z nich. Po asi 500 metrech vidíme vlevo samoty, pokračujeme rovně dalších asi 300 metrů až k lomu.
Kamenný lom, asi 20 na 100 metrů. Využívaný ke koupání a táboření.

4) Vaňkův lom

Příjezd: jedeme z obce Žulová na Horní Skorošice, které skoro celé projedeme. Na konci vesnice před fotbalovým hřištim (vlevo hospůdka) odbočíme vpravo. Objeví se pole a velký kostel, jedeme k němu a dál po silnici, za dalšími domky odbočíme doleva na Javorník. Za klasickou žlutou cedulí "Pozor lom" zahneme doprava na polní cestu, na rozcestí odbočíme doleva a můžeme pohodlně vjet autem až do vody, pokud by o to někdo stál.
Romantický kamenný lom asi 30 na 100 metrů, obklopený převážně vysokou skalní stěnou. Snadno přístupný konec se používá ke koupání.

5) Lom Vycpálek

Příjezd: v obci Vápenná jedeme směrem na Jeseník a kousek za hospodou U kameníka zahneme vlevo. Projedeme kolem paneláků, za nimi opět vlevo podél potoka (stále v obci). U velkého modřínu zahneme doprava a jedeme po cestě dlážděné kamennými kostkami skrz pole a louky asi 2 km. Vlevo se objeví kamenné zdi a za nimi malé parkoviště. Na kamenné desce je nápis Lom Jana Vycpálka, vedle portrét a nápis "Jan Vycpálek jest nám příkladem".  Bližší vysvětlení bohužel chybí. U parkovišti zatočíme skoro o 180 stupňů doleva a jedeme do kopce ke zbytkům železobetonové stavby, zde zahneme doprava přímo k lomu.
Romantický kamenný lom, asi 40 metrů v průměru. U příjezdu je snadný přístup k vodě, z druhé strany je vysoká skalní stěna.
Maximální hloubka dle vyjádření náhodné cyklistky 33 metrů. Hezké koupání. Za lomem druhá vodní plocha, špinavá.

6) Arcibiskupský lom

Příjezd: Přijedeme k parkovišti u Vycpálkova lomu a pokračujeme dále rovně. Na křižovatce tvaru T zahneme doprava a jedeme asi 1 km. Na dalším rozcestí (v lese) jedeme doprava, po dalších 500 metrech je u tabule s povídáním o lomu vlevo od cesty příhodný parkovací plácek.
Romantický kamenný lom v lese asi 20 krát 50 metrů, přístup do vody přes velké balvany.  V červenci 1999 nejčistší voda v okruhu 30 kilometrů.
Je to přechodni chráněné území (1997-2007) kvůli výskytu raka říčního. Potápění je zde zakázané.

info a text : Lucie Karna