Lokalita Cítov

pískovna Cítov

Směrem od Mělníka, po pravé straně, cca 2,5 km, je patrný zlom zemědělské plochy. První vodní plocha má břeh souběžný se silnicí cca 15 m od krajnice. Všechna místa jsou přístupná po polních cestách z dob těžby. Pro potápění je vhodná pouze západní a severní nádrž. Místy porost, velké množství raků, okouni. Hloubka se pohybuje mezi 2-3 metry, viditelnost silně kolísá podle ročního období,ojediněle dosahuje až 10m. Pozor na labutě a rybáře...

Informace od : Jaroslav Polívka, Milan Kotva

[4/2006]  Tak tahle lokalita je asi nadlouho nepoužitelná. Byla obnovena těžba ve velkém rozsahu, voda je zakalená, v pískovně u silnice vypadá spíš jako v rybníce, než jak jsme to tu znávali dříve. Škoda...

 

 

Stav po povodních 2002:

Pískovny byly povodněmi zaplaveny, při návštěvě 23/3/03 byla situace pro potápění nevhodná - voda je kalná, severní a západní pískovna jsou propojeny uměle vytvořeným kanálem, kterým teče dost silný proud ze severní do západní pískovny. Z té následně odtéká voda do kanálu, který vede k Labi... Toto opatření má pravděpodobně napomoci vyčištění obou pískoven.

Na fotografiích je patrný nový spojovací kanál a propojení do kanálu směrem k Labi, a také zakalení vody...

Milan Kotva